Voor ons bedrijf speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zowel in de bedrijfsvoering als in het productieproces. Dit, omdat er in ons vak veel tijdelijk gebouwd wordt en dit veel materiaal vergt.

 
Als Stand-Decorbouw bedrijf willen wij in ons bedrijf duurzaamheid zoveel mogelijk doorvoeren.
 
Maatschappelijk ondernemen betekent voor ons verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op People, Planet en Profit. 


Dit betekent winst voor mens, maatschappij en milieu, nu en in de toekomst.
 


.

.